Torstens CV

TORSTEN BERNHARD BOHLIN, f. i Uppsala 2.12.1889. Stud.ex. i Gävle 1908, student i Uppsala s.å., teol. kand. 1912, fil. kand. 1913, teol. lic 1917, doc. 1918, teol. dr 1921, allt i Uppsala. Prof.i systematisk teologi vid Åbo akademi 1925, i dogmatik och moralteologi vid Uppsala univ. 1929, hedersdr vid Jena univ. 1932, vid Åbo akademi 1934, biskop i Härnösands stift 1934-50, e.o. hovpredikant 1936. Avled 1950.
Gift 2.12.1923 med Anna Sahlin. Sex söner, av vilka fem nådde vuxen ålder.

Uppdrag: Bl.a. ordf. i KFUM:s riksförbund 1946-50.

BIBLIOGRAFI i urval (en fullständig bibliografi med c:a 900 poster trycktes i Forum Theologicum 1946, 1949 och 1951.)
Sören Kierkegaards etiska åskådning 1918, Pontus Wikner och Sören Kierkegaard 1919, Blaise Pascal I och II 1920-21, H.F. Amiel 1921, Das Grundproblem der Ethik 1923, Kierkegaards dogmatiska åskådning 1925, Herdabrev 1935, Ernst Marks anteckningar 1936, Evangelisk troslära 1937, Pojkar 1940, Kristen livssyn 1941, Upplyften edra hjärtan! 1941, Erik Abraham Almqvist 1945, Kristendomen, mot – för (tills. med Stellan Arvidson) 1946, Profiler 1946, Frans Michael Franzén 1947, Kristen Front 1947, Modern religionskritik (svar till I. Hedenius) 1949. Livsmod 1949.