Släktdokument

a) Släktmöten

Bohlinmöten
Släktsamlingar för ättlingar till Hilda och Bernhard Bohlin ägde rum
1982 (Hille), 1987 (Älvdalen), 1992 (Tanum-Varberg), 1994 (Gotland), 1997 (Uppsala), 2000 (Hille), 2003 (Härnösand), och 2004 (Tyresö, hos Palmers).
Dokumentation förs över till Arkiv Gävleborg.

b) Rundbrev till släkten

Rundbrev 2021

Rundbrev 2020