Margareta

MARGARETA ELISABET

Född 17 dec. 1896 i Göteborg.
Efter studier för guvernant och i Gävle flickskola 1917-19 Lanthushållningsseminariet i Rimforsa, tog examen i sept 1919.
Socialpolitisk examen vid Socialpolitiska institutet i Stockholm 1934.
Övrig verksamhet – se levnadsbeskrivningen nedan.

Gift 12.4.1930 m läkaren Andrew Alfvén, 24.8.1870-20.12.1960.
Adoptivson: Mikael Staffan Alfvén, f 2.4.1940 i Finland.

Död: 7.10.1980 i Säter.

Bibliografi:
– Julminnen. I: På 80-Årsdagen, tillägnad Kära Far dessa minnesblad upptecknade av barnen. Maskinskrift.
– Torsten – glädjespridaren. I: En bok om Torsten Bohlin, 1950, s 181-187.

CV

skolkökslärarinna vid Motala yrkesskolor och deltog under tre år som ledare i ungdomens fjällresor.

1950-51 tjänstgjorde Margareta som småskollärare i Dala-Husby och fick då intyg: ”Att fru Alfvén med sin naturliga auktoritet – som gör att disciplinproblemen inte ens uppstå – sitt levande intresse och studier och erfarenhet inom flera verksamhetsfält vore i högsta grad förtjänt av dispens för småskollärartjänst, står för alla iakttagare utom allt tvivel.” Mellan ht 1951 och vt 1959 tjänstgjorde hon tidvis som lärare i Bjursås skolor och ht 1954 dessutom som timlärare vid läroverket i Falun.

Samtidigt hjälpte hon Andrew med hans omfattande privatpraktik och bjöd patienterna på kaffe och hembakt. 1945 hade Andrew skrivit texten till ”Bjursås hembygdssång” och 1960 skrev de tillsammans ”Till Guds ära. Kantat vid Bjursås kyrkas återinvigning”.

Från 1955 var Margareta tidvis intagen på Säters mentalsjukhus bl a för sin sömnlöshet och därav följande sömnmedelsförgiftning (?).

I maj 1960 skrev hon till ärkebiskop Hultgren och föreslog ett nytt begravningsritual: ”´Det förgängliga hos dig går till förgänglighet´(då låter prästen en skovel jord falla över kistan). ´Det oförgängliga hos dig går till evigt liv´(då höjer prästen handen uppåt) och fortsätter ´Kristi kärlek kommer dig till möte i Evighetens värld.´ Där finns också rum för dem, som inte omedelbart går in i saligheten. Enligt Kristi egna ord söker han det förlorade fåret till dess Han finner det, liksom Han söker den borttappade penningen till dess Han finner den. Jag kan på Kristi egen grund icke tro på ett evigt helvete.”

I december samma år dog Andrew, 89 år gammal.

För att hjälpa till att sköta huset och svara för det då Margareta var på Säter, anställdes ”Artur” som ”husföreståndare” och i oktober 1980 dog Margareta på Säters sjukhus, 84 år gammal. Vid begravningen talade vi om Margaretas önskan att samla alla ättlingar till Pappa B och Mamma H till en släktträff och det var alltså i Margaretas anda som vi samlades till den första släktträffen i Hille 1982