Välkommen till Bohlin-Kolmodins hemsida

Senast uppdaterad 17 augusti 2020

Denna hemsida berättar om prosten Bernhard Bohlin (1857-1941) och hans hustru Hilda Bohlin, f Kolmodin (1861-1933) samt deras förfäder och ättlingar.

Varmt tack till vår vän Anna-Lena Pikas som hjälpt oss med det mesta vad gäller teknikaliteter kring hemsidan och dessutom kommit med förbättringsförslag, som vi alltid glatt oss åt och oftast följt.

nästa sida