Hilda

CV

Född i Visby 22 maj 1861, dtr till köpmannen Carl Johan Kolmodin och Anna-Maria, född Lyth. Efter skolgång fungerade hon som lärare i en privatskola i Visby och gav pianolektioner. Förlovad aeptember 1881 med pastor Bernhard Bohlin. De gifte sig 19 maj 1886 på Johannelund, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Missionsinstitut. Under 15 år födde hon nio barn, av vilka två dog som barn och en som student. Hon deltog aktivt i makens församlingsarbete men hade långa perioder av sjukdom. Hon avled 72 år gammal 13 maj 1933 i Hille, där hon också ligger begraven.

AV HILDA

OM HILDA

 

 

Sonen Torsten skrev följande om sin Mor.
Ur Min Mor. Fyrtiofem svenska män och kvinnor om sina mödrar.
Red. Ivan Oljelund. Lindblads förlag. Stockholm 1946.