Gunnar

GUNNAR EMANUEL BOHLIN

1. Biografi
2. Bibliografi

3. Om Gunnar Emanuel

1. Biografi
Född i Uppsala 28.2.1887, student i Gävle 1905, fil.mag. 1909, fil.lic. 1914, fil.dr. 1917, allt i
Uppsala. Provår vid Stockholms norra latinläroverk 1916-17. Vikariat vid Gävle h a l 1906 o 1909.
E o lektor vid Landskrona gymnasium och realskola 1917-18, e o lektor vid Lidingö kommunala läroverk 1918, ord. lektor ibid. 1920 i latin och historia med samhällslära.
Läroverkets bibliotekarie 1919-43. Sjukskriven 1938-43.
Tjänstgjorde vid Gävle h a l på vakant tjänst som lektor i latin o grekiska från ht 1943 till pensioneringen 1952. Aktiv i en rad ideella och religiösa föreningar. Död 3.6.1974.

Gift 1921 med Friedel Schultze, f 1887 i Magdeburg, lärarinna, död i Gävle 26.6.1975.
Adoptivson: Åke Bohlin, f 4.9. 1922 i Norrköping, ingenjör (Huddinge). Död 30.3. 2009. Gift 1950 med Jenny Andersson, f 18.6.1930 i Dorotea. Barn: Ulla f 18.4.1951, gift 1980
med Björn Andersson, f 23.4.1950, portföljförvaltare (Saltsjöbaden). Barn: Mats, f 12.8.1981, civ.ing.

2. Bibliografi
Militär statsmakt och individ  särskilt i Sverige under Gustaf III:s tid. Militär rekrytering,
straffrätt och disciplin. Gradualavhandling 1917, 527 s.

Minnen från ungdomsåren i Hille. Hille Kyrkoblad. Fastan 1948 s 2-4.
Minnen från hemmet i Hille. I: Minnen från prästhem i Ärkestiftet (1960), s 165-176.
Minnen knutna till vår Far.  I: På 80-Årsdagen tillägnad Käre Far dessa minnesblad upptecknade av barnen. Maskinskrift.
Med bror Torsten bland sågverksarbetare på Alnön 1912. I: En bok om Torsten Bohlin (1950), s 198-209.
Har det äldre släktet fört det yngre vilse?
i Stockholms-Gymnasisten nr 6 1931 (utg. av Stockholms litterära gymnasistföreningars centralförbund Årg 1. Red. Birger Stolpe)
Allmogeliv i Hille socken (1914).
Handledning för fredsföreningar. Utg. av Gunnar Bohlin, Per Ljusberg och John Åhgren. Stockholm 1931 132 s. andra omarbetade uppl. 1949, 120 s.
En rad artiklar småskrifter och artiklar om socialpolitik, religion. undervisning,fredsfrågan mm, t ex Vår kamp mot militarismen. Kort historisk överblick (1931).

Om Gunnar Bohlin
Specialnummer av Publiken, periodisk publikation för demokratisk kultur och fri forskning, nr 1-2,1937. ”D:r Gunnar Bohlin 50 år. Höglärd akademiker – men ändå människa.” 16 s.

Minnesbild av eleven Bo Nylund