Ur Från ådalar och fjäll, Härnösands stifts julbok 1958, s 54-58.