Folke som seminarieledare

Artikel i Tidskriften EVANGELIUM 20 juni 2013