Bernhard Bohlin om sig själv som ung

Han kom till Uppsala ffg 3 dec. 1876 för att som privatist ta studentexamen. Av 15 sökande blev bara 5 godkända, bl a Bernhard. Han bodde på Övre Slottsg 8 i ett hus som inte fanns ens när han skrev om detta 1938. Återvände till U-a  vårterminen -77 för att först komplettera hebreiska och sedan studera teologi. “Rätt mycket hade jag tänkt på den medicinska vägen men avgjorde mig för den teologiska; detta ej blott därför att min håg drog mig åt det hållet utan även därför att en person välvilligt erbjudit mig att av honom få låna allt vad jag behövde under min Uppsalatid, dock under förutsättning att jag valde prästens kall.”

I dec 1879 var han färdig med både den teoretiska och praktiska examin. Då han ej fyllt 23 måste han söka Kungl, Majts nådiga medgivande för att prästvigas. Han gifte sig -86. Hans domprost tyckte att “företaget var betänkligt, då jag ju hade små inkomster och ingen fast plats. Han ville dock ej avråda. Vi båda unga trodde på Guds omvårdnad och blevo ej besvikna.” (Ur: BB: “Från det kyrkliga Uppsala och andra Uppsalaminnen” i Bland professorer och studenter. Red. Sven Thulin, Lindblads förlag, Uppsala 1938 s. 9-25)