Inbjudan till Tabula gratulatoria i Festskrift till Folke

Professor Folke Bohlin fyller 80 år den 21 september 2011 och detta uppmärksammas med en festskrift till honom. Boken, med titel Melos och logos: Festskrift till Folke Bohlin kommer att utges av bokförlaget Artos.

Folke Bohlin är professor emeritus i musikvetenskap vid Lunds universitet. Han har under mer än femtio års tid varit engagerad på en rad forskningsfält inom äldre musik- och liturgihistoria, körforskning, hymnologi samt teologiska aspekter på musik. Han är grundare av Svensk koralregistrant, inom vilken byggts upp ett register över koralmelodier och -texter. Under tjugofem års tid har Koralseminariet två gånger om året sammanträtt i Lund. I denna miljö har han samlat musikhistoriker, musiketnologer, teologer, litteraturvetare, språkvetare, hymndiktare och kyrkomusiker från de nordiska länderna. Bohlin hör till det fåtal musikforskare som förutom sitt viktiga arbete inom akademien dessutom nått ut till en bredare allmänhet, bl.a. genom flitig konsertverksamhet med olika studentkörer samt med offentliga föreläsningar i kyrkor, muséer och kulturfestivaler.

Festskriften innehåller en rad kortare bidrag från forskare som samverkat med eller på annat sätt haft stort utbyte av Folke Bohlin. Många, men inte alla, texter anknyter direkt till de forskningsfält där han själv varit verksam. Inte minst gäller detta i skärnings- punkten mellan musik, liturgi och teologi.

I festskriften medverkar:
Greger Andersson, Bodil Asketorp, Peter Balslev-Clausen, Mathias Boström, Sten Dahlstedt, Fabian Dahlström, Anders Dillmar, Lars  Eckerdal, Bengt   Edlund, Christina Ekström, Tore Eriksson, Ursula Geisler, Lennart Hedwall, Ragnar Holte, Ragnar Håkanson, Margareta  Jersild, Knut Johannesen, Erik Kjellberg, Barbro Kvist-Dahlstedt, Marion Lamberth, Boel Lindberg, Jan Ling, Cajsa S. Lund, Mattias Lundberg, Ann-Marie Nilsson, Peter Nissen, Anders Piltz, Jan Olof Rudén, Sven-Åke Selander, Karin Strinnholm Lagergren, Henrik Tobin, Erkki Tuppurainen, Elisabet Wentz-Janacek och Eva Öhrström. Senare tillkom Anne Ørebæck Jensen.
……..
Projektet är ännu hemligt för jubilaren – iakttag sekretess då hyllningsobjektet i högsta grad fortfarande är aktiv och nyfiken på allt som försiggår på forskningsområdena i fråga.
….
Festskriften omfattar 454 sid.