Gotlandsgrenar I Kolmodin

 

Skrivet av dottersonen Björn Palmer, redigerat av sonsonen Erland Bohlin (Version 2011-09-28). Ytterligare korrigeringar av Madeleine Axberg (2022-08-01).

Gotlandsgrenar

(Namn i fetstil avser personer i rakt nedstigande led.)

 

Mormor Hilda Charlotta, 1861-1933, var född Kolmodin. Jag vill börja med denna släkt och sedan haka på  övriga gotlänningar.

Släkten Kolmodin kommer från Hälsingland, närmare bestämt Arbrå socken strax norr om Bollnäs. Här återfinner man byn Koldemo, som har gett släkten namn. Byn är känd för sina vackra stora gårdar, varav en – ”Träslottet” – ägdes av Willy Maria Lundberg, känd konsumentjournalist, tills hon dog 2004.

Som förfader nämnes Erik Jonsson, som var häradsfogde under andra hälften av 1500-talet (Gustav Vasas handgångne!). Hans söner Erik och Michael tog namnet Kolmodin. De blev anfäder till varsin gren av släkten, Erik i Närke och Michael så småningom på Gotland.

 

Michael Eriksson Kolmodin, 1597-1677, g m Christina Emporia, var prost i Simtuna, mellan Sala och Enköping i  Uppland, där han också är begraven. De hade flera barn, varav

Michael Kolmodin 1640-1685 även han blev prost i Simtuna. Han var gift med Christina Malört och hade två barn; Michael och Carl. Vid faderns död 1685 adopterades hans båda söner av brodern

Israel Kolmodin, 1643-1709, g m Margareta Hofvenia, professorsdotter från Upsala. Då Israel utnämndes till superintendent (biskop) i Visby 1692, följde  Michael och Carl honom. Israel var ledamot i Bibelkommissionen och författare till flera psalmer i Svedbergs psalmbok 1605, varav tre återfanns i 1937 års psalmbok: nr 30, 361 o 474 och  en i vår nuvarande psalmbok nr. 199 ”Den blomstertid nu kommer”. Enl tradition är denna författad vid Hångers källa  i Lärbro, hans prebendeförsamling, men den traditionen måste vara felaktig då psalmen tryckts innan Kolmodin flyttade till Gotland..

Michael Kolmodin, 1680-1751, blev stadskaplan i Visby, pastor i Lärbro (styvfaderns prebendeförsamling) och så småningom kontraktsprost i Medeltredingen (mellersta delen av Gotland). Han beskrivs som en ”from och stilla man med herrliga ämbetsgåvor”. Det finns en tavla i Lärbro kyrka som skänkts av honom.

Han var gift med Helena Göransdotter från Stockholm och efter hennes död omgift med Christina Clerck, 1703-1748, borgmästardotter från Visby. (En syster till henne var Margareta Clerck, 1705-1776, som  blev gift med häradshövding Mårten Fries, 1695-1748, patron på Lummelunda bruk –  se denna släkt) De hade sex barn varav

Israel Kolmodin, 1709-1780, var prost i Eksta.där han efterträdde sin svärfader. G m 1744 med Anna Katarina Lyth – dotter till ”krutprästen” Per Persson Lyth, 1676-1744 (se släkten Lyth). Hon dog emellertid samma år som vigseln och Israel gifte om sig med Elisabeth Facht, 1725-1804, dotter till rådmannen i Visby Mårten Facht, 1677-1730, och dennes hustru Elisabeth Schilder, 1693-1730. Med henne hade han sju barn av vilka

Israel Kolmodin, 1749-1820, blev handlande vid Österport i Visby. Han ruinerades  genom att hans fartyg uppbragtes av ryssarna under kriget 1808. G m Maria Westöö, 1749-1807, dotter till PetterWestöö, mycket förmögen handlare i Visby och dennes hustru Bodilla Enequist. Han ligger begraven med sin hustru på gamla kyrkogården i Visby. De fick nio  barn varav  fem dog tidigt. Fyra döttrar; Elisabeth Maria, 1782-1818, Catharina Margareta, 1784-1855, Bodilla Charlotta, 1785- 1814, och Anna Sofia, 1787 – 1878.

En av döttrarna födde en son 1812 med okänd fader.(antecknas i kyrkboken som ”oäkta”) Som moder anges i kyrkboken Bodilla Charlotta, som avled två år senare 1814 i ”icke angiven sjukdom”. Man kan spekulera i om hon tog sitt liv i skam över att vara ”ogift moder”. Den äldre systern Catharina gifte sig samma år med lantbrukaren Hans Kahlbom från Sproge.

Ytterligare en syster Elisabeth dog 1818, och fadern Israel 1820. Sannolikt växte Carl Johan upp först hos mostern, gift Kahlbom, och senare med sin yngsta moster Anna Sofia, som enl Anreps släktbok på 1870-talet ”bodde hos sin systerson i Visby”.

Det finns en ”släkttradition” att ”fadern” skulle vara av familjen Calissendorff –  möjligen Daniel  C., 1776-1823, köpman i Visby gift 1815 (året efter Bodillas mystiska död(!) med Catharina Lindström.

Carl Johan Kolmodin, 1812 – 1897, gifte sig som 38-åring (1850)  med Anna-Maria Lyth, 1824-1901, dotter till  den förmögna skeppsklareraren och köpmannen Mårten Lyth, 1795-1861 (se släkten Lyth). Carl Johan (fick återta  namnet Kolmodin redan som pojke!) blev en framgångsrik och betrodd borgare i Visby. Familjen bodde vid Österport och återetablerade sannolikt  morfaderns affärsverksamhet. (Bland de s k ”Plånboksbreven” finns ett från Carl Johan till blivande svärsonen Isak Bernhard). Han gjorde på äldre dager konkurs och flyttade med hustrun till sin son Johan Adolf Kolmodin i Johannelund i Bromma. Båda ligger begravna  på Bromma  kyrkogård, inom den del av kyrkogården som reserverats för medlemmar av ”Evangeliska Fosterlandsstiftelsen”.

De hade fem barn:

Två söner dog i tidig ålder: Herman Gustaf Kolmodin (1858-01-05 – 1863-11-27) och Oscar Fredrik Kolmodin (1861-04-26 – 1862-12-15).

Carl Rudolf Kolmodin, 1852-1921, grosshandlare i Visby och senare i Stockholm, g m Fredrika Johannesson, fyra barn.

Johan Adolf Kolmodin, 1855-1928, g m Maria von Post. Prof i exegetik i Upsala, kyrkoherde i Näs, föreståndare och inspektor vid Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsinstitut, Johannelund, Stockholm. Var ganska omstridd inom Fosterlandsstiftelsen, trots sin konservativa hållning och lämnade 1909 posten. Åtta barn, varav den äldste, Johannes Axel, 1884-1933, blev fil.dr., legationssekreterare i Konstantinopel och rådgivare till kejsar Haile Selassi i Etiopien.
Ytterligare Karl Rudolf, 1896-1978, general, inspektör och chef för Kustartilleriet.

Hilda Charlotta Kolmodin, 1861–1933, g m kontraktsprosten i Hille Isak Bernhard Bohlin 1857-1941.

Därmed är vi över i familjen Bohlin. En fullständigare förteckning över släkten Kolmodin finns i Svensk Släktkalender 2010.