Gotlandsgrenar II (Dubbe och Hägg)

Släkten Hägg innehade på 1500-talet Wärst frälsegård i Häggeby skn söder om Skokloster. Som stamfader nämnes Ingemund Hägg, länsman i Håbo; – sonen

Axel Hägg, 1576-1655, g m Maria Kleblatt; -sonen

Ingemund Hägg, 1613-(?) g m Sara Unger. Bosatt i Torstensonska grevskapet Orthala (Finland); – sonen

Lorenz Hägg, 1649-1693, g m Ingrid Krabbe. Befallningsman på Svartsjö slott; – sonen
Axel Hägg,
1686-1748. Deltog i Karl XIIs krig i Ryssland och blev 1704 fånge hos ryssarna vid Narva. Han  lyckades  fly och kom 1709 tillbaka till Sverige. Blev fänrik och sändes till Gotland, då ön for första gången rustades. Blev kapten för ”Häggs kompani”. Många barn varav
Magnus Hägg,
1728-1785, även han gick den militära vägen och slutade som kapten. G m Carolina  Helena Lindenlöf, 1746-1816, dotter till Carl Lindenlöf, pastor i Barlingbo. Hon drunknade vid Östergarn.

Deras son
Axel Hägg, 1770-1824, handlande i Östergarn, exportör och skeppsredare, g m Catharina Maria Dubb, 1773-1865, (dotter till skepparen Jacob Dubb, 1737-1777, och Christina Callander, 1737-1813). Han köpte av sin svåger, assessor Jacob Dubbe, 1769-1844, Katthamra gård i Katthammarsvik ( som släkten Hägg sedan ägde  till mitten av 1900-talet). Axel Hägg beskrivs som en ”glad och driftig man, konstälskare”. (Porträtt av Axel och hans hustru finns i Häggarnas villa i Katthammarsvik.)
De hade sju barn bland vilka

Anna-Maria Hägg, 1801-1842, g m skeppklareraren Mårten Lyth, 1795-1861, i Visby. (Se släkten Lyth) (Hennes  porträtt som brud finns bevarat och äges idag av  Britt-Louise Martvall-Lundström i Vänersborg.)
Axel Hägg, 1804-1872, handlande i Östergarn. G m Anna Margareta Lindström, 1807-1891. Bodde på Katthamra, konstälskare. De hade fem barn av vilka

1.Axel Herman Hägg, 1835-1921. Arkitekt, grafiker, målare. Som arkitekt gjorde han förslag till Upsala domkyrkas ombyggnad, som han illustrerade med två etsningar; en exteriör och en interiör.(1884). Han har ritat Hemse folkhögskola och restaurerat Floda kyrka i Sörmland, samt bl a Visby domkyrka och Dalhems kyrka. Axel Herman har  gjort skickliga etsningar av ett stort antal katedraler runt om i Europa, Nationalmuseeum i Stockholm äger ett 80-tal av hans verk.

Axel Herman ägde Katthamra, men flyttade senare till England, varvid han sålde gården till sin bror Jacob. Han bosatte sig i Haslemere, Surrey. G m May Street. Familjen skrev senare sitt namn Haig. Två söner

a.Ernest Herman Haig, 1887-1814, överstelöjtnant vid Royal Engineers.
b.Harold Axel Haig  med.dr. prof. överläk vid-+ epidemisjukhuset i Cairo.