Om Einar i Luleå Stifts herdaminnen (utdrag).

Omtryckt i Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar nr 25: 1982 s. 211.”