Urval av Torsten Bohlins skrifter

Sören Kierkegaards etiska åskådning. Avhandling för docentur 1918.
Sören Kierkegaard 1918
Pontus Wikner och Sören Kierkegaard 1919
Sören Kierkegaard och nutida religiöst tänkande 1919
Blaise Pascal I och II 1920 och 1921
Kristusfrågan 1921
H. F. Amiel 1921
Nutidsmänniskan inför kristendomen 1922
Das Grundproblem der Ethik 1923
Kierkegaards dogmatiska åskådning 1925
Tro och uppenbarelse 1926
Gudstro och Kristustro hos Luther 1927
Den kristna gudsrikestanken 1928
Naturlig moral och kristen etik 1930
Den ofrånkomlige 1932
Äktenskapets kris och förnyelse 1934
Herdabrev 1935
Ernst Marks anteckningar 1936
Alkoholfrågan ur etisk synpunkt 1937
Evangelisk troslära 1938
Sören Kierkegaard, Mannen och verket1939
Vad är det att vara människa? 1940
Pojkar 1940
Kristen livssyn 1941
Upplyften Edra hjärtan 1941
Lars Landgren 1942
Humanismen vid skiljevägen 1943
Skall kyrkans moral avskaffas? 1943
Den fria människan 1943
Kierkegaards tro 1944
Eric Abraham Almqvist 1945
Kristendomen, mot-för (tills. m. S. Arvidson) 1946
Profiler 1946
Frans Michael Franzén 1947
Kristen Front 1947
Modern religionskritik 1949

(enl. TBs eget urval i Vem är det 1949 jämte handskrivet tillägg inför nästa upplaga)