Anders Jeffner: Torsten Bohlin som teolog. I Kyrkohistorisk Årsskrift 1991, s 21-27.