Gotlandsgrenar III Christenson – Lyth

Christen Christesen Nestvedensis, 1594-1656, föddes i Nestved på  Själland. Kyrkoherde på Fårö 1616. Kom i konflikt med sin församling sedan han hållit en straffpredikan pga en ”strandningsaffär” och inkallat polis från fastlandet (Gotland). Han blev utsatt för ett skottattentat, när han stod och predikade och blev tvungen att fly till huvudön och Visby 1620. Blev senare hyrkoherde i Öja –  i andra änden av ön! Beskrives som ”Lärd och exemplarisk, mäkta rik genom sjöfart och handel i Burgsvik”. Begravd därstädes – det finns ett  epitafium och en gravsten över honom i Öja kyrka, där han avbildas med sina bägge hustrur, den ena hette Judith Johansdotter.

Hans bror var stenhuggerimästare i Burgsvik – finns också avbildad i Öja kyrka.

Christens son med samma namn Christen Christensen, 1618-1694, g m Margareta Garde, dotter till kh Garda.

En annan son Greger Christenson, 1625-1703, g m Ellen Povelsdotter. Han var riksdagsman o kh i Fardhem. Deras dotter

Metta Gregerdotter var gift med Petrus Lyth, 1650-1719, komminister i Fardhem och kh i Roma. (se nedan)

Släkten Lyth härstammar från Belgien (Lüttich), varifrån familjen inflyttade under Gustav II Adolfs tid.

Peter Lyth (även stavat Lyt, Lydke el Lötte) var köpman i Visby – där han första gången omnämns i rådhusrättsprotokoll 1625. Han var gift med Margareta Gillmeister, änka efter Jochum Gillmeister. Deras son

Mathias Lyth, 1625-1682, var bryggeriålderman i Visby, gift två gånger. I det första äktenskapet  sex barn bland dem

Petrus Lyth, 1650-1719, komminister i Fardhem, pastor i Roma g m Mette Gregersdotter.

Matthias  L. hade i ett senare äktenskap sonen Joachim Matthias Lyth 1679-1746, som var med i Karl XIIs polska och ryska krig och blev fånge vid Poltava 1709. Han har skrivit en dagbok om sina upplevelser under krigen och i sin fångenskap i Sibirien. Återkom 1722 till Sverige och Visby. (Dagboken ingår i Natur och kulturs klassikerserie, Levande litteratur: Karolinska Dagböcker)

Petrus Lyth hade en son med samma namn,denne

Petrus Lyth, 1676-1744, pastor i Eksta ”havande tjänt som krigspräst under K  Carl XII, kom en dag ridande till Eista och anmälde sig att predika där såsom pastor på stället – därtill var han utnämnd utan att någon förut visste. .. han åkte aldrig, utan red med  kragstövlar och sporrar sin vita häst”. Under pesten skall ”herr Pehr genom mod och rådighet lyckligen under ett års tid ha värjt sig och Eista socken för smittan, då hela Sproge församling så utdog, att resten levande kunde stå på en gravsten. Vakthållningen skedde med militäriskt allvar och pastorn vakade själv över ordningen med skarpladdat gevär”. Han fick därav namnet ”Krutprästen”. Gift med Helena Hammarin. En dotter Anna Christina gifte sig 1744 med  faderns efterträdare Israel Kolmodin (se denna släkt) men dog i barnsäng samma år.

En annan son var Gregorius (Grels) Lyth, 1684-1723. Komminister i Vänge, pastor i Roma. Andra giftet med Ingrid Köhler, 1689-1767. Hon var dotter till  tidigare kh i Vänge Matthias Köhler, 1648-1714. Deras söner

Mathias Lyth, 1718-1788, landjägare i Roma hade en son Olof Lyth, 1750-1818, som blev strandridare på Östergarn

Petrus Lyth, 1719-1794, var pastor och prost i Dalhem, g m AnnaKatharina Kahl, 1722-1798. Han beskrives som ”en i allo vördnadsvärd man. Av ovanlig kroppsstorlek och intagande mildhet”. Deras son

Nils Petter Lyth, 1753-1818, fil.dr. i Greifswald, pastor i Hörsne och Fole, g m Margareta Catharina Fries, 1760-1797. Hon var dotter till patron på Lummelunda bruk Mårten Fries 1727-1787. Deras son

Mårten Lyth 1795 –1851. Köpman och skeppsklarerare i Visby. Arbetade under den kände köpmannen Gazelius i Visby och fick ärva dennes hus och förmögenhet samt fartyg. Huset ligger vid Späcksrum, nuvarande Visby musikskola (Se E. Lange ”Ett gammalt Visbyhus”). Mårten Lyth var medlem i Visby borgerskaps äldste och kämnärpreses. Gift med Anna-Maria Hägg, 1801-1842, dotter till Axel Hägg på Katthamra gård (se familjen Hägg). De hade elva barn, varibland:

1. Anna Maria Lyth, 1824-1901, g m Carl Johan Kolmodin (se familjen Kolmodin).

3. Mårten Lyth, 1828-1886, ogift. Kh i Vall. Mycket originell herre, som för jämnan gick med sorgflor på hatten ”släkten är stor – det lönar sig ej ta bort floret”. Hos honom fick mormor Hilda som barn gå  i ”oxvandringen”. Han var på förslag till biskop i Visby och trodde sig ha en chans. Fick så veta att han blivit förbigången strax innan han skulle hålla sin predikan i Vall. ”Ligger det så till, får jag skriva om min predikan” sa Mårten och höll en svavelosande utläggning över världens otacksamhet och ondska.

6. Johan Fredrik Lyth, 1832-1925, tullförvaltare i Visby, g m Marianne Hinnarsson. Deras son

Hjalmar Lyth, f 1875 blev kh i Filipstad, hans son

Arne  Lyth, f 1905 bankdirektör i Göteborg, hans son

Harald Lyth, f 1937 målare, konstnär.