Annas förfäder:

Hennes farfar hette Carl-Yngve Sahlin (1824-1917) och om denne och om Sahlinska släkten kan man läsa på www.sahlinska.se

Carl Yngve hade sex barn, som nådde vuxen ålder  bl a Annas pappa Enar.
Anna fick fyra syskon som nådde vuxen ålder: Gunvor, lektor i Helsingborg, (1905-2000), Ingvar (1908-1997) rektor vid Geijerskolan (folkhögskola), Harald (1911-1995) lektor i Örebro, Margit (1914-2003) kyrkoherde i Engelbrekts förs, Stockholm, grundare och föreståndare för S:ta  Katharinastiftelsen.

Rigmors föräldrar var kamrer Oskar Nettelbladt och Matilda, f. Groth Örebro.

Oskars föräldrar var Conrad Nettelbladt g.m. Louise, f Sethreaus/Zäthreus

Matildas föräldrar var Carl Mauritz Groth (1801-70) (ev f 1802?) och dennes kusin Amalia Wilhelmina Nettelbladt (1805-1891). Han var grosshandlare i Köpenhamn, när Matilda föddes.

Amalia var dotter till grosshandlare Gustaf Nettelbladt i Sthlm, och hans hustru Christina Starbus (1775-1850).