Övriga duplikat

2012

En hypotes om sambandet mellan de två medeltida versionerna av dagvisan.
Till Koralseminariet 26/3 2012. (4 sid)