Callix CV – version 2019

Carl-Yngve föddes 1929 i Åbo, dit familjen flyttat 1925 från Uppsala. Familjen flyttade följande år till Uppsala och fem år senare till Härnösand, där han avlade ingenjörsexamen vid Tekniska gymnasiet 1949. Senare vidareutbildad vid Chalmers i Göteborg. Efter militärtjänstgöring 1949-50 vid Lv5 i Sundsvall, var han anställd vid Mo och Domsjös sulfatfabrik i Husum 1950-62 och därefter vid Wifstavarfs AB i Timrå och flyttade då till Fagervik.

1966 köptes bolaget upp av SCA och Carl-Yngve fick då nytt arbete som forskningsingenjör vid SCA:s Forskningslaboratorium i Sundsvall. Den självklara flytten från Fagervik till Sundsvall dröjde ändå till 1978. Sina sista yrkesverksamma år arbetade han fortfarande med styr- och reglerteknik, men nu hos Lagge Control AB i Sundsvall.

Under skoltiden var Carl-Yngve aktiv i KFUM:s scouter, liksom senare i Husum, och under tiden i på Tekniska gymnasiet var han ordförande i elevkåren. I Husum och Timrå representerade han folkpartiet i kommunfullmäktige. Som pensionär har han varit aktiv i Lions, SPF, JAK Medlemsbank och S:t Luksstiftelsen i Sundsvall.

Gift 1950 med Ingrid Rönngårdh, f 1927. Arbetade efter att ha skött hemmet, med 8 familjemedlemmar, som trafikledare hos NORAB i Sundsvall.

Ingrid avled 2017 och Callix 2019.

Sex barn:
Agneta 1946-2013
Christina, f 1950
Thomas, f 1952
Birgitta, f 1957
Gabriella, f 1960
Richard, f 1962