Folkes mest uppmärksammade texter

Nedanstående texter, som Folke på begäran sände in till sekretariatet för Svenska kyrkans utredning om kyrkomusik, blev hemligstämplad.
Först efter rättslig prövning gjordes den tillgänglig.
Just hemligstämplingen gjorde att det blev debatt. Indirekt blev då texterna mer uppmärksammade än någon annan text av Folke.

Några synpunkter på arbetsdokumentet ”Revisionsändringar i gudstjänstmusik A 2015-02-12. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten .

Folke Bohlins kommentarer om olika felaktigheter 12 mars -15, Tel-samtal med Bengt Almfjord 12/3_samt besök hos Folke 21/3. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten /2015

Folke fick stöd av många kyrkomusiker:
https://youtu.be/ju0N6qbSeb8
https://youtu.be/dbYf9tBVZZU