Folkes och Evas ättlingar

░ ░ Folke Bernhard Bohlin, f 21/9 1931, fil dr, teol kand, professor emeritus i
░ ░ musikvetenskap vid Lunds universitet. G 1961 m Eva Jenny Christina Svanholm
░ ░ (Svanholm Bohlin), f 24/7 1936, fil mag, rektor vid Lars-Erik Larsson-gymnasiet, körledare (Lund)
░ ░ ░ ░
░ ░ ░ Karl Yngve Bohlin, f 7/2 1963, fil kand, direktör (Hansa World). G 1986-
░ ░ ░ 1995 m Eva Elisabeth Pihl, f 1/10 1965. G 2013 m Alarice Kae Bohlin f 24/6 1981, International Product Manager (Hansa World)
░ ░ ░ ░ ░
░ ░ ░ ░ Nils Jerker Pihl Bohlin, f 23/10 1986 (Lund)
░ ░ ░ ░ Linnea Elisabet Pihl Bohlin, f 2/9 1988 (Lund) G 2012 m Majd Salman, f 8/1 1986
░ ░ ░ ░ Gustav Edvin Pihl Bohlin, f 23/7 1991 (Lund)
░ ░ ░ ░ Shewonne Alexandra Bohlin, f 2/10 2013
░ ░ ░

Set Ragnar Bohlin, f 2/6 1965, musikdirektör, kyrkomusiker i Maria
░ ░ ░ Magdalena församling. G 1997 m Tamara Beliaeva (Beliaeva Bohlin),
░ ░ ░ f 28/3 1968, cellist i Kungl. Hovkapellet (Stockholm)
░ ░ ░ ░ ░
░ ░ ░ ░ Jacob Gabriel Alexander Bohlin, f 2/3 1998
░ ░ ░ ░ Daniel Mikael Johannes Bohlin, f 14/9 1999
░ ░ ░ ░
░ ░ ░ Sverker Torsten Bohlin, f 19/9 1966, civilekonom, MBA, Chief Controller
░ ░ ░ vid Tele2. G 1997 m Anna Lovisa Karolina (Lina) Eles (Eles–Bohlin),
░ ░ ░ f 9/4 1966, förskollärare (Stocksund)
░ ░ ░ ░ ░
░ ░ ░ ░ Hanna Karin Matilda Bohlin, f 4/11 1993
░ ░ ░ ░ Emma Sara Josefin Bohlin, f 7/2 1995
░ ░ ░ ░ Hugo Folke Håkan Bohlin, f 3/12 1996
░ ░ ░ ░ Eva Jenny Kristina (Stina) Bohlin, f 15/9 1999
░ ░ ░ ░ Charlotta Helga Cecilia Bohlin, f 30/10 2003
░ ░ ░ ░
░ ░ ░ Ingela Jenny Bohlin, f 9/11 1970, operasångerska (Stockholm)
░ ░ ░