Curriculum Vitae för Erik Bohlin

Födelseår: 1972

Följande beskrivning skrev jag  2003. Aktuell presentation ligger längre ner.

Kompetens och personlighet

Efter två år som sjukgymnast håller jag på att bli riktigt bra på mitt jobb. Även om jag trivs med arbetet vill jag brinna för det jag gör, vilket inte riktigt är fallet för tillfället. Därför har jag sedan en tid funderat över att hitta någon annan sysselsättning utan att för den skull lämna den intressesfär som fick mig att söka mig till sjukgymnastiken.

Erfarenhet

September –03 – ff Sjukgymnast, heltid, Nyköpings lasarett

Nyköpings Lasarett har x anställda och är en nytänkande?

Under åren på Nyköpings lasarett har jag arbetat längre och kortare perioder på de flesta av lasarettets avdelningar (rehabiliteringsavdelningen, ortopedi inom såväl öppen- som slutenvården, akuten/kortvårdsavdelningen, intensivvårdsavdelningen). Sedan mitten av december –04 innehar jag en tillsvidareanställning på 75% och ett vikariat på 25%, och arbetar halvtid på kirurgavdelningen och fördelar resten av tiden mellan barnkliniken och höft- och knä-protesgrupper. Arbetet är mycket självständigt och meningsfullt.

Sommaren –03 Sjukgymnast, heltid, Erstagårdskliniken

Erstagårdskliniken tillhandahåller rehabilitering för patienter med neurologiska problem framförallt efter stroke, men även andra diagnoser förekommer.

Jag hade ett semestervikariat 7 veckor. Arbetet bedrivs i team som består av, förutom sjukgymnast: läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, logoped samt neuropsykolog. Rutiner för såväl teamarbete som handledning av personal är väl utvecklade vilket gav en god introduktion till sjukgymnastyrket.

Hösten –00 – våren –03 Sjukgymnastutbildning, heltid,

Uppsala universitet

Sjukgymnastprogrammet är 120 poäng (6 terminer) och innehåller en C-uppsats under sista terminen. Uppsatserna skrevs två och två av handledningstekniska skäl. Jag och en kurskamrat skrev om neglect efter stroke och behovet av bättre diagnosticeringsinstrument.

Hösten –98 – hösten –00 Slottskällans bryggeri, Uppsala

Slottskällan är ett privatägt lokalbryggeri som startade 1998. De tre grundarna hade som idé att med produkter som skiljer sig från mängden nå den allt större gruppen ölentusiaster som kan tänka sig att betala några kronor extra för att få något annat än Pripps Blå. Jag erbjöds anställning för att självständigt kunna driva delar av produktionen, såsom filtrering och buteljering. Arbetet innebar också underhåll av maskinparken, utkörningar, lagerarbete etc.

Våren –94 – hösten -98 Studier vid Uppsala universitet

Under dessa år läste jag enstaka kurser inom den humanistiska fakulteten. En stor del av tiden ägnades dock åt att medverka i och producera underhållning, något som alltid roat mig mycket, varit lärorikt och givit mig kontakter. Av det 15-tal produktioner som jag varit mycket inblandad i mellan –92 och –05 kan nämnas ”Allsång på Snäckan”, en musikunderhållning i Parksnäckan i Uppsala i vilken jag var konstnärlig ledare, medverkan (som en av sex personer på scenen) i två uppsättningar på Nalen i Stockholm av ”En svensk bäver” samt ”Negresco”, en komisk musikal på Uppsala Stadsteater där jag fungerade som regiassistent.

Under perioden vikarierade jag som idrottslärare på högstadienivå samt som mellanstadielärare.

Hösten –93 Assistent, heltid, Svenska kyrkan i London

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) sökte en vaktmästare, en annan kille fick jobbet (bl.a. för att jag var för ung) men kyrkoherden och jag fick så bra kontakt vid intervjun att han/församlingen anställde mig under en höst för att utföra renoveringsarbeten i kyrkoherdebostaden samt att assistera vid kyrkans olika arrangemang.

Hösten -92 – våren –93

Under denna period drog vi igång arbetet med sånggruppen Sångvätarna, en a capella-grupp med fem sångare, och genomförde vår första show i den konstellationen. Gruppen var aktiv fram till hösten –04, men är nu vilande. Diverse småjobb betalade hyran.

Hösten –91 – våren –92 Värnplikt, heltid, Kongl. Livgardets Dragoner

Värnplikt under 10 månader på militärpolisen, K1, som gruppchef i en i en MP-jakt-grupp. Blev vald till plutonens bästa soldat/kamrat.

Hösten –88 – våren –01 Naturvetenskaplig linje, heltid, Uppsala

Övrigt
Körkort B
Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)
Goda referenser finns och lämnas på begäran.

Aktuellt
2009 tog jag tjänsteledigt från jobbet som sjukgymnast och startade egen firma i Uppsala benämnd Nöjesdepartementet, som presenteras på följande sätt:

Produktion’och/eller framförande av underhållning samt andra festnära tjänster. Företaget ska sälja in, producera och framföra specialdesignad underhållning för näringslivet, företrädelsevis i Mälardalen, samt i vissa fall agera artistförmedling och liknande verksamhet. Även handgripligt arbete med scen’och/eller servering kan förekomma.

2010 sa jag upp mig från sjukhuset i Nyköping och flyttade till Uppsala för att satsa på den egna firman.