En gripande historia

Torgnys doptal 7 januari 2001.
1974 blev Torgny professor vid Religionsvitenskaplig institutt, Universitetet i Bergen. Vår lilla familj, Torgny och jag, Eva, med sönerna Tor 18 år, Ingemar 16 och Henrik 13 år flyttade efter 2 år i Oslo till Norges Vestland. Tor, men framför allt Ingemar tog upp sitt seglingsengagemang. Våren 1977, i början av maj, var Tor tillsammans med en vän ute och övningsseglade inför en regatta. Det kom kastvindar, båten gick runt, Tor fick bommen i pannan , blev medvetslös och drunknade, 21 år gammal. Också hans vän dog. 2 familjer drabbades av denna tragedi, men också de unga männens vänner. Tor hade en nära relation till Einar Aares. Tors död skakade Einar djupt. Einar tydde sig till Torgny och mig och vi har haft och har en nära relation. När Einar så gifter sig med Marianne och de två får en liten son, döpes han till Tor. Från att Tor tog vara på Einar en gång, får nu Einar en egen liten Tor att ta vara på! Och vi två, Torgny och jag, ombeds vara faddrar till lille Tor vid dopet i januari 2001.

Efter Torgnys död 19 april 2006 har jag, Eva, återvänt till Sverige, liksom Ingemar och Henrik gjort före mig.

Tor vilar i Bergen, på Möllendals kirkegård. Där vårdar nu Einar med sin Tor graven och Einar sänder mig regelbundet rapporter. På Tors gravsten står: ”Du död, var är Din seger?”