TORGNYS BOHLINS BIBLIOGRAFI (08-05-11)

Upprättad feb-mars 2008 av Harald och Erland Bohlin, senast uppdaterad 2013-08-23.                      Anm: Vi har fört in hänvisningar till recensioner där vi känt till dem, men inte bedömningar i sakkunnigutlåtanden. Vi  planerar att senare upprätta en motsv. förteckning över hans opublicerade manus. Betr. intervjuer med honom har vi enbart tagit med ett fåtal, större. De, liksom många av här uppräkande artiklar, förvaras hos Torgnys fru Eva Tiselius Bohlin, Uppsala.

1938
Ordfläta,
i SvD, 24.7.1938.

(Notis om scoutlägret på Tullgarn.)
Tävlingsbidrag, som trycktes på ledarplats i Idun, nr 36, 1938.

(Kåseri om Härnösand på 1960-talet) av ”Tebe”,
i Dagens barn, utgiven Barnens dag i Härnösand, 3-4.9.1938.

(Kåseri om Härnösand på 1960-talet) av ”NYBO”,
i Dagens barn, utgiven av Barnens dag i Härnösand, 3-4.9.1938.

1940
G.A.-s julfest (av TB),
i K.F.U.M. Härnösands månadsblad, jan 1940.

Några tankar inför det nya året,
i K.F.U.M. Hänösands månadsblad, feb 1940.

Norrländska gymnasister hålla vintermöte på Hampnäs,
i Vårt Stift, feb 1940.

Varför jag är absolutist. Enkätsvar,
i Blå Bandet, 11.5.1940.

Kristliga gymnasistmötet i Härnösand avslutat,
i Härnösands-Posten 26.6.1940.

Finländska reseminnen,
i KHG-bladet, (Organisation för kyrklig verksamhet bland pojkar och män), nr 4, 1940.

Aftonskymning. Dikt,
i KHG-bladet, (Organisation för kyrklig verksamhet bland pojkar och män), nr 4, 1940.

Aftonpsalm. Dikt,
i KHG-bladet, (Organisation för kyrklig verksamhet bland pojkar och män), nr 4, 1940.

Ungdomsglädje och kristet allvar förenas,
i Vårt Stift, aug 1940.

Härnösandsmötet,
i Gymnasisten, (organ för Kristna gymnasiströrelsen, K.G.F.), sep 1940.

Första orienteringen. Dikt,
i Sveriges Ungdom, utgiven genom Svenska kyrkans diakonistyrelses ungdomssekretariat,
30.9.1940.

Till 300-årsminnet av Härnösands trivialskolas grundande. Dikt,
i Härnösands-Posten, 6.11.1940. Omtryckt i Vårt Forum (organ för Sundsvalls gymnasieförbund) med signaturen Excelsior, 1941.

Det första undret. Efter en gammal legend. Dikt,
i K.F.U.M. Hänösand, dec 1940, Omtryckt i Från Ådalar och Fjäll. Härnösands stifts julbok, 1941,
s 5-6 och Hedvig Eleonoras Församlingsblad jul 1940 – nyår 1941.

Advent 1940. Motiv från Härnösand. Dikt,
i Polstjärnan, (organ för Sveriges Studerandes Ungdomsförbund, S.S.U.H.), dec 1940

Kamrater i vått och torrt. Berättelse. ”Ungvargen”,
i Sveriges Pojkar, (Organ för K.F.U.M:s scoutförbund), sep 1940.

Boken. Dikt,
i Sveriges Pojkar, (Organ för K.F.U.M:s scoutförbund), sep 1940.

1941
Två små sjuklingar. Dikt,
i HGFs jubileumsnummer, (Härnösands Gymnasieförbund), 1941.

Då elden härjade Härnösandsskola,
Sketch framförd i Sveriges Radio 16.11.1941 och återgiven i Hänösands-Posten 18.11.1941.

Prolog vid Härnösands Gymnasieförbunds 75-årsjubileum. Dikt,
i Västernorrlands Allehanda, 12.5.1941.

Har människan en religiös känsla? Enkätsvar,
i Gymnasisten, (organ för Kristna gymnasiströrelsen, K.G.F.), maj 1941.

Förbundssång för Lychnos. Kristna gymnasistföreningen vid läroverket i Härnösand. Dikt,
i Gymnasisten, (organ för Kristna gymnasiströrelsen, K.G.F.), maj 1941. Omtryckt i K.F.U.M. Härnösands månadsblad, dec 1941, under rubriken Kamppsalm.

Det första undret. Efter en gammal legend. Dikt.
i Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok 1941, s 5.

 

Uppbrott. Dikt,
i Öbacka, (Läroverksföreningarnas samarbetskommitté, Härnösand), julen 1941.

1942
(Radiosketch som ingick i ett program som i sin helhet inövats och leddes av TB.)

Nyårsringning. Dikt,
i Härnösands-Posten, 17.1.1942.

Minnesruna över Birgit Engberg, av ”T.B.”,
i  Västernorrlands Allehanda, 4.4.1942.

H.A:s årshögtid firad under solenna former,
i K.F.U.M. Hänösands månadsblad, nr 3, 1942.

Vi unga, våra hem och vår fritid. Artikel,
i Sveriges ungdom, utgiven genom Svenska kyrkans diakonistyrelses ungdomssekretariat, våren 1942.
Kanzon. Dikt,
i Västernorlands Allehanda, 5.5.1942.

Vid första nattvardsgången. Dikt,
i Vårt stift, (utgiven av Härnösands stiftsråd), maj 1942.

Vårkoral. Dikt,
i Gymnasisten, (organ för Kristna gymnasiströrelsen, K.G.F.), nr 5, 1942, s 66.

Valborgsmässa 1942. Dikt framförd vid Allmänna Sångens vårhälsning,
i Västernorrlands Allehanda, 4.5.1942.

Härnösandsvår. Dikt,
i Västernorrlands Allehanda, 1.6.1942.

Farväl till ”Strömkarlen”. Dikt,
i Västernorrlands Allehanda, 18.6.1942. Omtryckt i Röda Korsets i Gudmundrå årsskrift 1942, i Öbacka, (Läroverksföreningarnas samarbetskommitté, Härnösand), 1942 samt i Bo G. Hall: Ångbåtarnas Ådalen. Bjästa 1983 s. 127. Enl. Hall spreds dikten i särtryck “i vida kretsar”.

Den heliga striden. Kantat vid kristet gymnasistmötes avslutning,
i Härnösands-Posten, 24.7.1942.

Oktoberdimma. Dikt,
i K.F.U.M. Härnösands månadsblad, dec 1942.

1943
Hampnäs 5-7 januari. Referat från kristligt gymnasistmöte,
i Gymnasisten, (organ för Kristna gymnasiströrelsen, K.G.F.), nr 1, 1943.

Torgdag i marssol. Dikt,
i Västernorrlands Allehanda, 29.3.1943.

Att vara recentior,
i Öbacka, (Läroverksföreningarnas samarbetskommitté, Härnösand), 1943.

Hjärtats saga. Dikt,
i Öbacka, (Läroverksföreningarnas samarbetskommitté, Härnösand), 1943.

Råg i ryggen. Tal vid bygdemöte,
i Vårt stift, (utgiven av Härnösands stiftsråd), sep 1943. Omtryckt i K.F.U.M. Härnösands
månadsblad, sep 1943.

1944
Ulvö kyrka 50 år. Referat,
i Vårt stift, (utgiven av Härnösands stiftsråd), sep 1944.

Ulvöfiskarenas kyrkojubileum,
i Vår Kyrka, (Svenska kyrkans diakonistyrelse), 24.5.1944.

Vid Frösö kyrka. Dikt till musik av W. Peterson-Bergers ”Vid Frösö kyrka”,
i Vårt Stift, (utgiven av Härnösands stiftsråd), nr ?, 1944, s ?.

Kyrkväktaren. Dikt,
i Vårt stift, (utgiven av Härnösands stiftsråd), okt 1944.  Omtryckt i Härnösands-Posten? 1944, och SvD 17.9.1944.

1945
Fru Bertha Gidlund 60 år, av ”T.B.”,
i Västernorrlands Allehanda, 11.9.1945.

1946
Artikel i Svensk linje (Sveriges konservativa studentförbund) om teologutbildningen, refererad i SvD 30.3.1946.

Vad säger ni om att bli 150 år gammal? Framtidsperspektiv,
Enkätsvar i Hemmets Journal, nr 33, 1946, signerat ”149-an”.

Med stiftskutan på roslagskryssning. Några intryck från Uppsala Kyrkliga Frivilligkårs sångarfärd,
i Norrtälje Tidning 21.6.1946, Omtryckt i Ärkestiftet, (Meddelanden från Ärkestiftets
ungdomsråd), nr 7, 1946, s 140-141.

Natanael Beskows psalmer,
Understreckare i SvD 24.11.1946.

Till en recentior i Uppsala,
i SKS – Organ för Sveriges Kristliga Studentrörelse, nr 5, 1946, s 72.

1947
Universiteten och livet,
i SKS – Organ för Sveriges Kristliga Studentrörelse, nr 2, 1947, s 17.

Natanael Beskows psalmer,
i Forum Theologicum, årsbok för Härnösands stifts teologiska sällskap, 1947, s 5-22.

Strömningar i nutida danskt kyrkoliv,
i Vår Lösen, (utgiven av Kyrkliga frivilligkåren i Uppsala), sep 1947, s 290-294.

1948
Religionens ställning i USA,
i ERGO, (organ för Uppsala studentkår), nr 12, 1948, s 167.
Refererad i ledare i Stockholms Tidningen 24.11.1948.

Kinesdraken och Uppsalastudenten.
i SKS – Organ för Sveriges Kristliga Studentrörelse, dec 1948, s 72-74.

1949
Möten på Schweiztåget. Kåseri,
i AB 14.4.1949.

Schweizisk järnvägsstation har kontor mot krångel. Portierparad i Lugano. Kåseri,
i AB 11.5.1949.

Stor mässa i Basel. Notis,
i AB 11.5.49. (Anon.)

Brev från kontinenten. Kåseri,
i Västernorrlands Allehanda 21.5.1949. Forts. 21.5.1949, 23.5.1949, 31.5.1949 och två odat.

Reseminnen.
i Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok 1949.

 

1950
Svärd och reseda. Min far i biografisk konturkteckning,
i En bok om Torsten Bohlin. 1950, s 13-78.

Levnadskonst och livskonst,
i Torsten Bohlin, En minnes- och vänbok. 1950, s 363-369.

1951
Nya ekumeniska perspektiv. Intryck från Faith and Order´s konferens Clarens, Schweiz.
i Kristen Student, (utgiven av Sveriges kristliga studentrörelse), nr 6, 1951, s 14-16.

1952
Den korsfäste skaparen. Förhållandet skapelse – frälsning i Luthers teologi mot bakgrund av skolastiskt tänkande. Der gekreuzigte Schöpfer: Das Verhältnis von Schöpfung und Erlösung in der Theologie Luthers gegen den Hintergrund von scholastischen Denken. Diss. 1952. 456 s.
Rec. av Hjalmar Lindroth i Ny Kyrklig tidskrift, nr 5-6, 1952, s 118-121; av Gustaf Wingren i Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK), 1953:3 s 163-175; av Elon Isacsson i Dagbladet Snällposten, 29.10.1952; av J.W. (=Julius Wellhagen) i Norrköpings Tidningar 2.10.1952; av Sven Lindegård
i Linköpings Stiftsblad, jan. 1953; av Ragnar Holte i KHÅ, 1958.

1953
Möte med amerikansk söndagsskola,
i Textutkast för söndagsskolan, nr 3, 1953, s 118-120.
Refererad i Almtunas Kyrkoblad, mars 1953.

1954
Att se ned på Jesus. Betraktelse,
i SvD 1954.

En sommarsaga,
i Sveriges Barn, Tidning för mellan- och storklass i kyrkans söndagsskolor, 23.4.1954, s 9 o 14.

Julens heliga skådespel. Betraktelse,
i S:ta Maria Magdalena kyrkoblad, dec 1954.

1955
Ungdomspräst i storstad,
i Kyrkans ungdom, (Ledartidskrift utgiven av Riksförbundet Kyrkans ungdom), nr 1, 1955.

Pagoden. Recension av: Sigfrid Siwertz´ Pagoden,
i S:ta Maria Magdalena Kyrkoblad, april 1955.

Jesus gör något oväntat,
i Sveriges Barn, Tidning för mellan- och storklass i kyrkans söndagsskolor, nr 28, 1955.

Om plattityder! Svar på en insändare i SvD,
i SvD juli 1955.

Den julaftonen glömmer jag aldrig,
i Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok 1955, s 79-81.

Ett barn varder oss fött. Betraktelse,
i Svensk Jul, (utgiven av Riksförbundet Sveriges lottakårer), 1955.

1956
The Ecumenical Order of St. Luke the Physizian,
i S:t Lukas kvartalsmeddelande, okt 1956.

Kommen till mig – I alla som ären betungade,
Två morgonandakter i radio.
i Nytt liv, en kristen ekumenisk månadstidning, nov 1956, s 21-23 samt i SvD 19.10.1956.

Hur olika människor upplever kallelsen,
i Kristna Laeger, utgiven av Kristelig laegeforening i Norge, (Oslo), nr 4 , 1956.

1957
Kristelig psykoterapi,
i Kristeligt Dagblad, 14.1.1957.

Psykologiska problem på O. Recension av: Gunnar Nycander: Neuros och neurosbehandling,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande, april 1957.

När människor förnekar Gud. Betraktelse,
i Svenska Posten, Sveriges äldsta kristna familjetidning, 21.11.1957.

Sct Lukas-stiftelsen i Stockholm – ett forsökk på samordning af psykologi i medicin, social
fakkunskap och kristen själavårdserfarenhed,
i Kristna Laeger, utgiven av Kristelig laegeforening i Norge, (Oslo), nr 1, 1957.

Die Theologie des Pelagius und ihre Genesis.
i UUÅ 1957:9. 110 s.
Recension av G.I. Durham Bonner: How Pelagian was Pelagius? An examination of the contentios of Torgny Bohlin.
I Studia Patristica IX (Berlin) 1966; av G. De Plinval: Points de vues récent sur la
théologie de Pélage, i Recherches de science religieuse, nr 46, 1958, s 227-232; av Bengt Hägglund, i Svensk Teologisk Kvartalstidskrift, nr 1959, 197-199; av R.F. Evans i The Journal of Theological Studies, vol X.

1958
Att resa ett altare. Betraktelse,
i SvD 12.1.1958.

Nya vägar i själavården. Recension av: Anker Nielsen: Nye veier i sjelsorgen,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande, nr 1, 1958.

Världshistoriens första allmänna sjukhus,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande, nr 2, 1958.

Sjukhuspräster i Norden,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande, nr 3, 1958.

Seelsorge und Psychotherapie im Lichte der lutherischen Lehre vom Beruf,
i Wege zum Menschen. Monatschrift  für Seelsorge, Psychoterapie und Erziehung und zur
Föredrung der Zusammenarbeit  von Arzt und Seelsorger (Göttingen),våren 1958.

Vad vill de högkyrkliga? Recension av: Kyrkotankar, redaktör Wilhelm Harsten och Kring
Laurentiistiftelsen, redaktör Ragnar Ekström,
i Göteborgs Tidningen 18.7.1958.

Guds öga som ser dig. Betraktelse,
i Svensk Jul, (utgiven av Riksförbundet Sveriges lottakårer), 1958.

Ragnar Holte I  Kyrkohistorisk Årsskrift, 1958

1959
Tal vid nyårsbön i Sophiahemmets kapell nyårsafton 1958,
i Sophiahemmets 75-årsdag,1959, s 9-13.

Recension av: Michel de Paillerets: Bikten,
i Årsbok för kristen humanism, utgiven av Förbundet för kristen humanism och samhällssyn, 1959,
s 167-170.

Recension av: Leslie D. Weatherhead: Recept mot ångest,
i Årsbok för kristen humanism, utgiven av Förbundet för kristen humanism och samhällssyn, 1959,
s 170-172.

Den tidiga medelåldern (35-50 år),
i Ny Kyrklig Tidskrift nr 6, 1959, s 141-151. Omtryckt i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande,
nr 2, 1959.

Religionen och rollerna. (Synpunkter på Hjalmar Sundéns ”Religionen och rollerna”),
i Vår lösen, (utgiven av Kyrkliga frivilligkåren i Uppsala), nr 8, 1959, s 281-288. Sundéns svar i Vår
lösen, nr 1, 1960 och replik från TB i Vår Lösen, nr 2, 1960. Kommentar av Sven-Olof Brattgård,
i Vår Lösen 1962, nr 2, 1960.

Vad är S:t Lukasstiftelsen,
i Kyrkobröderna, organ för Svenska kyrkans lekmannaförbund, okt 1959.

Om bikt. Recension av: Bertil Lindberg: Om bikten,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande, nr 4, 1959.

1960
Livet har mening. Recension av: Viktor Frankl: Livets mening,
i Svensk Kyrkotidning, nr 18, 1960.

Själavård och teologi. Recension av: Karl Elis Bratt: Om själavård och Bertil Lindberg: Om bikten,
i Årsbok för kristen humanism, utgiven av Förbundet för kristen humanism och samhällssyn 1960,
s 198-204.

Om förhållandet mellan teologi och psykologi,
i Ny Kyrklig Tidskrift, nr 2-3, 1960, s 65-95.

St Lukasstiftelsen i ljuset av aktuell teologi och psykoterapi,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande, nr 1, 1960.

Medicinsk själavård,
i Svensk Kyrkotidning, nr 18, 1960, s 275-276.

Prästen och sjukvårdens relationsproblem. Inför den nya lagens möjligheter,
i Svensk Kyrkotidning, nr 19, 1960.

Pastoral Care and Psycotherapy. Experiences from St. Luke´s Foundation (SLS) in Sweden. Tillsammans med Henry Mjönes,
i Ministerium Medicin, The Congress of Christian Physicians, (Haag), nr 1, 1960, s  55-64.

Evangelisk mystik. Recension av: Erik Pontoppidan: Trosspegel,
i Svensk Kyrkotidning, nr 39, 1960.

Tvivel (Likväl ett töcken),
i Kyrka och skola, organ för Svenska kyrkans lärarförbund och Blivande lärares kristna
sammanslutning, nr 4-5, 1960, s 16-28.

Psykoterapi och livsåskådning. Recension av: Peder Olsen: Sjelesorg og Psykoterapi,
i Till kristna läkare, organ för Kristliga läkare- och medicinarekretsen i Sverige, nr 4, 1960, s 13-16.

1961
Kristus korsfäst av tekniken,
Recension av: Joachim Bodamer: Människan utan jag,
i Årsbok för kristen humanism, utgiven av Förbundet för kristen humanism och samhällssyn 1961, s 181-188.

1962
Kyrkosplittring och själavårdskris,
i Vår Lösen, (utgiven av Kyrkliga frivilligkåren i Uppsala), nr 5, 1962, s 188-191.

Recension av: Martin Schloemann: Natürliches und gepredigtes Gesetz bei Luther, 1961,
i Thelogische Literaturzeitung, Monatschrift für das gesamte Gebiet des Theologie und
Religionswissenschaft, (Leipzig), nr 74, 1962 (1963).

Lärjungaskap. Betraktelse,
i SvD, 22.7.1962. (Jämte förtydligande i insändare 1.8.1962.) Citerad i Vår Kyrka, nr 35, 1962 o
nr 44, 1963.

Att sörja. Ur ett föredrag vid en Sigtuna-konferens,
i Ignis, Tidskrift för eldbegängelsespörsmål, nr 2, 1962, s  20-22.

Förord till: Seward Hiltner: Frigörande samtal: en introduktion i själavårdens samtalsteknik.
Sv. övers. av Margareta Edgardh, 1962.

Förord till svenska upplagan av: Ignace Lepp: Ateismens psykologi, s. 7-10. Sv. övers. av Margareta Edgardh, 1962.

Recension av: Richard Eeg-Olofsson: Att finna sig själv. 1961.
i Årsbok för kristen humanism, utgiven av Förbundet för kristen humanism och samhällssyn 1962, s 178-181.

1963
Experiments in Pastoral Psyciatry in Sweden,
i Frontier – a quartely incorporating Christian newsletter & World dominion, (London), Winter
1962, 1962-63 Vol 5. s 596-602.

Att sörja,
i Vår Lösen,  nr 5, 1963, s 215-219.

Prästutbildning i bruten kultur. [rec. av Olov Hartman: Ett fritt evangelium. 1963]
i Vår Lösen, nr 10, 1963, s 462-471.

1964
Var Robinson radikal nog?
i Vår Lösen, nr 5, 1964, s 199-206.

Förord till: D.D. Williams: Prästen och själavården, Sv. Övers. 1964.

1965
Vida havets glädje sprutar ut ur glädjens hav” Torsten Bohlin 1889-1950,
i Min far var präst, redigerad av Allan Hofgren, 1965, s 23-36.
Rec. av Inge Löfström i SDS, 11.11.1965; av Erik Sidung i Sundsvalls Tidning, 10.1.1965.
Omtryckt  i Till Far. Dikter och prosastycken sammanställda av Bert. Gunnemo. 1975, s 25-29

Assoziationen zum Thema ”Kirche für Andere”,
i Manna. Studentenzeitschrift Berlin-Zehlendorf. Sommersemester 1965, s 2-3.

Förord i: Karl Barth: Den evangeliska teologin. Sv. övers, av Margareta Edgardh, 1965.

1966
Spädbarnsdop och personlig frälsning. Till belysning av Olov Hartmans andliga biografi,
i Vår Lösen, nr 5-6, 1966, s 275-278.

Förord till: Erik. H. Erikson: Kulturkris och religion: analys av den unge Luthers
personlighetsutveckling. Sv. övers. 1966.

1967
Kristelig Psykoterapi,
i Kristelig Dagblad (Köpenhamn), 14.1.1967.

Naturlig religion contra uppenbarad.
Föreläsning vid konferensen Kemisk mystik,
i Alkoholdebatt – RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, nr 4, 1967, s 13-16.

När ångesten blir skapande,
i Tala om döden. 17 debattinlägg kring ett undanträngt problem i det moderna samhället, 1967,
s 34-40. Ursprungligen artikel i SvD 5.1.1967.

Från gudshat till tro,
i Tala om döden. 17 debattinlägg kring ett undanträngt problem i det modernas samhället, 1967,
s 73-79. Ursprungligen artikel i SvD 22.1.1967.
I anslutning till insändare om artikelserien i SvD januari 1967: Psykologien blind. Insändare i SvD,
okänt datum.

Predikan och nutidssamhället. Predikan och det intellektuella tvivlet,
i Svensk Kyrkotidning, nr 2, 1967, s 755-756.

Människan och hennes symboler. Recension av C. G. Jungs Människan och hennes symboler,
i Vår Lösen, nr 3, 1967, s 194-196.

Efterskrift i: Kenneth Child: Själavård bland fysiskt sjuka. Sv. övers. Av Margareta Edgardh, s. 212-220. 1967.

1968
Delaktighet i Kristus – delaktighet i en medmänniska,
i Kristendom och skola. Förbundet kristna seminarister och lärare, nr 3, 1968, s 124-128.

Jagets död och uppståndelsen,
i Vår Lösen, nr 1, 1968, s 41-46.

De nuvarande värderingarna och framtidens människa. Reflexioner över Paul Ricoeurs filosofi om mytens funktion,
i Inter Medicos, Tidskrift for medisin, livssyn og etikk, (Oslo), nr 3, 1971, s 153-165.

Fastlagssöndagen. För predikan,
i Svensk Kyrkotidning, nr 7, 1968, s 94-95.

Att leva i frälsningens nyskapelse. Inför predikan,
i Svensk Kyrkotidning, nr 41, 1968, s 614.

Då dopet konstituerar medlemskap i svenska kyrkan. Debattinlägg,
i Svensk Kyrkotidning, nr 47, 1968, s 703.

Testa själv uppståndelsens verklighet. Betraktelse,
i SvD 14.4.1968.
Kommentar i insändare av Frithiof Torkell i SDS 29.4.1968.

Recension av: James Hillman: Suicide and the Soul,
i Vår Lösen, nr 1, 1968.

Recension av : H. Fingarette: The Self in Tranformation,
i Vår Lösen, nr 1, 1968.

Förord till: Thomas W. Klink: Den pastorala gärningen i djupperspektiv. Sv. övers. 1968.

Förord till: Norman Autton: Själavård i dödens närhet. Sv övers. av Philippa Wiking, 1968.

1969
Prästutbildning och identitetskris,
i Svensk Kyrkotidning, nr 21, 1969.

God and Sex.
i World Christian Education, (London), nr 3, 1969, s 72-73.

Rechtfertigungslehre und Psychologie – Luthers Heiligungslehre tiefenpsychologisch beleuchtet.
(i bok med Sigtunaföredrag utgiven 1969?)

1970
Diakoni och själavård,
i Diakoni. Organ för Svenska Kyrkans diakoninämnd, nr 1, 1970, s 12-13.

Angst der Seele sucht sich selbst. Anwendung der Rechtfertigungslehre in der Therapie,
i Lutherische Monatshefte, (Hamburg), nr 10, 1970, s 523-527.

Die Stunde der Seelsorge,
i Wege der Seelsorge am heutigen Menschen. Under medverkan av
TB, Olov Hartman och Gunnar Sundin, Red. Hartmut Jetter, (Heidelberg), 1970.

Swedish messenger. He builds bridges between atheists and Christians as he rebuilds fractured
personalities. Intervju med TB,
i The Houston Post, (Houston), 26.9.1970.

1971
Explosionsartad utveckling i tysk själavårdsutbildning,
i Svensk Kyrkotidning, nr 34, 1971, s 651-654.

Prästutbildning och identitetsutveckling,
i Svensk Kyrkotidning, nr 21, 1969, s  310.

I Guds hand. Julbetraktelse,
Diakonissanstaltens bokförråd, Ersta, 1971, 6 s.

Dagens strejksituation – kollektiv neuros. Intervju,
i SvD 28.2.1971.

Vi kan inte leva utan kärlek. TB och Gunnar Boalt intervjuad av Anders Beijbom,
i Vår Kyrka, nr 24, 1971, s 6-7 och 20-21.
Insändare av ”Holmfrid” samt replik av TB i Vår Kyrka, nr 30-31, 1971, s 19.

1973
Pastoralpsykologi og sjelesorg.
Tåler Gud min aggresjon? Torgny Bohlin og Raplh Kolnes i samtale om pastoralpsykologi og sjelesorg med Paul Leer-Salvesen,
i Vår Kirke, (Oslo indremisjon), (Oslo) nr 12, 1973, s 8-9.

Teologi och psykoanalys – ett översättningsproblem,
i Kirke og Kultur (Oslo), nr 7, 1973, s 415-436.

1974
Paulus och den kristna kärlekstanken,
i Den platonske kjaerlighedstanke gjennom tidene. Red. Tore Frost och Egil A. Wyller (Oslo),
1974, s 65-77.

Julens konung möter oss i ett hjälplöst barn! Julbetraktelse,
i Söndagshilsen. Organ för Sandvikens menighet (Bergen), julen 1974, s 2.

1975
Utbildning, könsroller och ångest,
i Vår Lösen, nr 7/8, 1975, s 401-406.

Vi sviker de döende. Under rubriken Döden i det sekulariserte samfunn,
i Kirke og Kultur, (Oslo), nr 7 1975, s 403-406.

1976
Själasörjarens personlighet som personifikation av Guds ord? Recension av: Einar Anker Nielsen: Pastoralrådgivning,
i Kirke og Kultur, (Oslo), 1976, s 164-171.

1978
En teologisk religionspsykologi.
Recension av Ralph Ditlef Kolnes: Åbenbaring og oplevelse. Religionspsykologien som utfordring for teologien,
i Kirke og Kultur, (Oslo), nr 1978, s 434-440.

1979
Växande ringar,
i S:t Lukasstiftelsens kvartalsmeddelande nr 4, 1979. Jubileumsnummer, s 12-15.

1982
Om ljusets spel med skuggor. Reflexioner kring en ”metafysisk”  roman. (Marit Wang: Skygger, 1980, (Solums förlag, Norge),
i Vår Lösen, nr 1, 1982, s 60-66.

1988
Sorgarbete och eget möte med döden.
i Omsorg for alvorlig syke og döende. Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening (Oslo),
1988, s 88.

Möt döden med öppna ögon. Intervju med TB,
i Dagens Nyheter, 9.7.1988.

1990
Den betungande eller befriande tron. Luther och överjaget,
i S:t Lukasbrevet, nr 4, 1990, s 4-23.
Repliker av Margareta Kieffer och Erland Olson i S:t Lukasbrevet nr 1, 1991, s 24-27.
TB:s svar: Luthers närvaro i modern katolicism,
i S:t Lukasbrevet, nr 2, 1992, s 29.
(Längre opublicerat svar från TB, se manus.)

1991
Torsten Bohlin – konturer av en teologs identitetsutveckling. I. Identitetskrisens tillspetsning,
i KHÅ 1991, s 29-45.

Vi baerer vore döde inni oss. Om identitet og om negativ og om positiv samvittighet,
i Inter medicos. Norges kristlige legeforening. (Oslo), 1991.

1992
Torsten Bohlin – konturer av en teologs identitetsutveckling II. Tillika en studie i Ingmar Bergmans
”Den goda viljan”,
i KHÅ 1992, s 29-53.

1994
Luther och Freud,
i Luther och Sverige. Av Birgit Stolt, Carl Axel Aurelius, Gustaf Wingren och TB.
Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift,1994, s 29-43.

1999
Luther och Freud,
i Tre föreläsningar. Skrifter från Svenska Margaretakyrkan, (Oslo), nr 1, 1999, s 9-22.

Förkortningar
AB = Afton-Bladet
KHÅ = Kyrkohistorisk årsskrift
SvD = Svenska Dagbladet
SDS = Sydsvenska Dagbladet Snällposten
UUÅ = Uppsala Universitets Årsskrift