Torsten Bohlin som människa och teolog. I Ny Kyrklig Tidskrift, 1951, s 33-52.