Porträtt av Torsten Bohlin

Porträttet hänger i Gästrike-Hälsinges nations festsal,
signerat R. Löfgren, 1953; utfört efter fotografier från skilda åldrar.
Gåva av Föreningen Gästrike-Hälsingar.