Sverker

Han föddes i Åbo 1926 och dog där som tvåårig 1928.
Sverker fick sin grav i sina gudföräldrars familjegrav, prosten Theodor Gullstrand och hans hustru Hortense.[ Bild av graven]

Sorgen uttryckte Torsten i dikten Fura, susa, och i boken ”Ernst Marks anteckningar” som gavs ut först 1937.

Vännen Alfons Takolander skrev dikten ”Slocknat har din blick som log” som Torsten tonsatte.

Sorgen ingick i familjelivet och även yngre bröder påverkades. Erland skrev dikten ”Du lille Sverker som dog från oss” som Folke tonsatte.

Hans sjukdom och död hade förstås stort inflytande på alla i den lilla familjen.
Anna skildrar sjukdomsförloppet i sin brev till sina föräldrar som återges på denna hemsida.

Hans två år äldre bror Torgny dikterade på morgnarna för Mor Anna små sagor, som han först sjungit för sig själv kvällen innan. Som vuxen har Torgny analyserat hur dessa sagor återspeglar hans egen bearbetning av denna omvälvande förändring i hans liv.