Carl-Yngve

En älskad pappa har somnat in – minnesord över Carl-Yngve Bohlin

Dessa minnesord publicerades i Sundsvalls Tidning den 9:e augusti år 2019,  https://www.st.nu/artikel/en-alskad-pappa-har-somnat-in-minnesord-over-carl-yngve-bohlin

Vår godmodige och finurlige pappa, Carl-Yngve Bohlin, har lämnat oss barn i sorg och saknad. Trots ökad ålder och tilltagande svaghet uttryckte han ofta till dem omkring honom att han hade det så bra. Han kände en stor glädje och tacksamhet för det liv han levt tillsammans med vår mamma och oss barn.

Pappa var redan som barn mycket intresserad av teknik. Istället för att leka med sina bilar plockade han isär dem och försökte klura ut hur de var konstruerade. Därför kom han till sin rätt vid Tekniska gymnasiet i Härnösand och examinerades därifrån som ingenjör 1949, 20 år gammal. På midsommarafton samma år vigdes vår far och mamma Ingrid av vår farfar, biskop Torsten Bohlin, och de flyttade till Husum där pappa fått sitt första jobb som driftsingenjör vid Mo & Domsjö. Där bodde vi i tolv år och under den tiden växte familjen till att bestå av fem barn. 1962 blev pappa erbjuden jobb som instrumentingenjör av vd:n vid Wifstawarf AB, och med en löneökning samt intressanta uppgifter vid pappersfabrikerna i Vivstavarv och i Fagervik flyttade han med familjen till Fagervik i Timrå Kommun.

Samma år utökades familjen med vår yngste bror. Efter att Wifstawarf AB köpts av SCA flyttade pappa till avdelningen för ”Instrument- regler- och styrteknik” i Sundsvall och blev efter vidareutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola forskningsingenjör. Vi barn minns hur engagerad och intresserad pappa alltid var av sitt arbete och av att finna ut tekniska lösningar inom sitt område. Han framhöll ofta att det var under kafferasterna med arbetskamraterna som de stora idéerna tog form.

Vid sidan av sitt arbete och familjen var pappa, liksom mamma, politiskt aktiv i Folkpartiet under många år i Timrå kommun. Han blev en övertygad liberal redan som tonåring och trodde på individens frihet att forma sitt liv, men också på statens ansvar för de svagaste genom ett starkt socialt skyddsnät. Hans livsprincip var att sanningen var överordnad och tog som förtroendevald ledamot i Timrå kommuns kommunfullmäktige flera strider för sanning och mot maktmissbruk. Pappa hade kvar sin barnatro om en god gud och sa till vår mamma när hon låg på sitt yttersta att han snart skulle komma efter och återförenas med henne. Alla vi barn hoppas nu att han fick rätt. Vi kommer att minnas honom med glädje som en positiv, ärlig, händig och rättvis pappa.

Ett varmt tack till hemtjänsten Skönsmon och hemsjukvården Centrum Östra för god omvårdnad.

Barnen Christina, Thomas, Birgitta, Gabriella och Richard

 

 

 

 

Till Callix på 90-årsdagen!

MIN KÄRLEKS MELODI

(Ingrid fick denna melodi av Calllix under senare delen av  40-talet)
Uppteckning: Folke
Pianist: Daniel Stagno

Webb-ansvarig: Emma

 

Carl-Yngves CV

Carl-Yngves fru Ingrid Bohlin

Ingrid och Callix ättlingar

GLIMTAR FRÅN MITT LIV

Carl-Yngves text om julen