Carl-Yngve


Till Callix på 90-årsdagen!

MIN KÄRLEKS MELODI

(Ingrid fick denna melodi av Calllix under senare delen av  40-talet)
Uppteckning: Folke
Pianist: Daniel Stagno

Webb-ansvarig: Emma

 

 

Carl-Yngves CV

Carl-Yngves fru Ingrid Bohlin

Ingrid och Carllix ättlingar

GLIMTAR FRÅN MITT LIV

Carl-Yngves text om julen