Harald

Gift med Gunilla, född Boström
Barn: Anna och Erik

PM om mig

Haralds lic-avhandling digitaliserad

CV F 1934 i Uppsala, bodde 1935-50 i Härnösand, sen åter till Uppsala där jag tog studenten 1954 (helklassisk linje). Militärtjänst 1955-56 (på I 8, Uppsala och I 2, Karlstad), fil kand 1959 (religionshistoria med religionspsykologi, historia, statskunskap och sociologi), anställd vid RFMA 1966-67, fil lic i statskunskap 1969, anställd vid Uppsala universitets förvaltning 1968-2000. Gift 1968 med Gunilla f. Boström. Barn: Anna f. 1971 och Erik f. 1972. Hobby: körsång: Kyrkliga Frivilligkårens kör ht 1954, Allmänna Sången (vt 1955), OD (1956-68), UAK (Uppsala Akademiska Kammarkör 1968-72, 1976-94), vikarie i Missionskyrkans kör (1994-2000), sedan dess i Orphei Veteraner. Medverkan på följande hemsidor: bohlin-kolmodin.se, sahlinska.se, ofreslotts.se och gluntarna.se

Föreningsuppdrag: Ordf. i barnkammarens biblioteksförening, vice patrulledare i KFUM- scouterna, kvartersfotbollsklubben Hjortarna, Figaro (absolutistisk SSUH-förening vid läroverket i Härnösand (1949-50), suppleant i distriktsstyrelsen för SSUH i Uppsalaområdet (1951-52), ordf. i kristliga gymnasistföreningen (KGF) vid läroverket i Uppsala (1952,) ledamot i elevrådet vid samma skola (1953), i  Norrlands nations förvaltningsnämnd (19-  19   ), styrelsen för Sv:s  liberala studentförbund (1961-62),  i styrelsen för Uppsala –SYL (Sv:s yngre läroverkslärares riksförbund) (195?-195?), i styrelsen för RFMA (Riksförbundet mot alkoholmissbruk), (197?-197?) Ordf. för Konstsommar (1974-76), för UAK (1991-93), sekr i styrelsen för UAK:s vänförening (19?-20?) därefter ledamot (-200? ) i kommittén för att bilda föreningen Vårda Uppsala (19?), en av initiativtagarna till Sahlinska släktföreningen och sekr där (199?-20?), sekr i Föreningen Nordens Uppsalaavd. (19?-19?). Ledamot av styrelsen för Röda Korsets Helga Trefaldighetsavdelning (19??-19?), ledamot av styrelsen för SPF Luthagen (2003-2006, som ordf. sista 18 mån), ledamot av Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoråd (200?-200?), sekr. i pensionärspolitisk samtalsgrupp (2005-2011), ledamot i kommunens Namnberedning, senare Namngivningsnämnd (2003-2010). Valberedare i Universitets- och student-historiska sällskapet (200?-200?), Ledamot i Glunt-Akademins styrelse (2005-2006), därefter i praktiken s.k. resurspeson utanför styrelsen till dec 2010, tf ordf till årsmötet 2011, varefter jag återvänt till uppdraget som resursperson), aktiv i Väntjänst Ramund sedan 2006, aktiv i Uppsala Gymnastik Sällskap (2011-)

Anställningar: Instruktör i alkoholfrågor vid CFN (Centralförb. för nykterhets-undervisning med placering vid RFMA (1966-07-01 – 1967-06-30, jag kallade mig ”alkoholinstruktör”), vid universitetsförvaltningen (1958-2000) som sekr i konsistoriet (univ-styrelsen) mm.


Harald och Erland som gluntsångare
Klingande exempel på Harald som gluntsångare