Anna, f Sahlin

Länk till artikel om Anna Bohlin i Svenskt översättarlexikon

Anna Bohlin: “Ur min läsning 1923 – 1984. 231 skrivböcker m. läseanteckningar.

Arkivbildare: Bohlin, Anna (1901-1992), översättare

Arkivinstitution: Uppsala Universitetsbibliotek
Signum: NC1737-1744
Anna i intervjuer


Bland Margit Sahlins papper, som förvarats i hennes fritidshus i Styrsebo och våren 2012 överlämnats av Madeleine Åhlstedt till släkten, låg Mor Annas brev till sina föräldrar 1923-1942 mm.

Annas förfäder