Anna, f Sahlin


En samling fakta 
a)  CV
b) Föreningar och uppdrag
c) Tryckta skrifter
d) Föredrag
e) Översättningar
f) Resor
g)Notiser

Länk till artikel om Anna Bohlin i Svenskt översättarlexikon

Anna Bohlins föredrag
Förvaras t v hos Erland Bohlin i Örebro, men Uppsala universitets handskriftsavd. kommer i sinom tid att ta över vården av dem.

Anna Bohlin: “Ur min läsning 1923 – 1984. 231 skrivböcker m. läseanteckningar.
Arkivbildare: Bohlin, Anna (1901-1992), översättare
Arkivinstitution: Uppsala Universitetsbibliotek
Signum: NC1737-1744

Anna i intervjuer

Anna Bohlins självbiografi

Anna som recentior

Bland Margit Sahlins papper, som förvarats i hennes fritidshus i Styrsebo och våren 2012 överlämnats av Madeleine Åhlstedt till släkten, låg

Annas förfäder