Folke

Eva f. Svanholm

Folke: f 1931 i Uppsala, studentexamen (helklassisk linje) Härnösand 1950,
Fil kand 1955, Teol kand 1960. Fil lic 1965, Fil dr och oavlönad docent 1970: allt i Uppsala.
Docent i musikforskning i Lund 1970, universitetslektor i musikvetenskap i Lund 1972, professor i musikvetenskap i Lund 1986, emeritus 1996.

Folkes och Evas ättlingar

Folke som seminarieledare

Till Erland på 75-årsdagen

Verkförteckning

Folkes mest uppmärksammade texter

Folkes licentiatavhandling – Studier i den svenska reformationstidens psalmsång (digitaliserad på DiVA)

Inbjudan till Tabula gratulatoria i Festskrift till Folke


Foto: Christer Lundin