Torsten

Work in progress:

Torsten Bohlin som professor
Torsten Bohlin som biskop
Torsten Bohlin som teolog

A. CV

B. Verkförteckning och några texter
1. Urval av viktigare texter
2. Bibliographia Bohliniana
trycktes i Forum Theologicum – Årsbok för Härnösands Stifts Teologiska
Sällskap 1945, 1949 (Festskrift till Torsten Bohlin på 60-årsdagen) och 1951, sammanställd av Olle Carli. Den är uppdelad enl traditionell biblioteksstruktur och omfattar 900
titlar. Inom varje avdelning upptas titlarna i bokstavsordning.
3. Kompletteringar till den tryckta bibliografin
4. Några texter
Om Fadern,om Modern   
Andra texter
5. Från gränslandet (mellan liv och död)
6. Kompositioner

C. Av och till Torsten
1. Arkiv
Ankomsten till Hille 1900
Härnösands landsarkiv (där Domkapitlets arkiv förvaras, bl a förteckning över de 5 300 bidragsgivarna till insamlingen till 60-årsdagen)
Carolina (UUB)
I familjens ägo
Brev från Torsten i andras arkiv
SRs arkiv.
Min andliga självbiografi
Äktenskapet och det moderna samhällslivet. Diskussion. 24.5.1934
Hampnäs folkhögskolas 25-årsjubileum. 28.7.1935
Om Alma Cederlunds diktsamling Höst. 10.9.1935
Norrland i stöpsleven. Ludvig Nordström intervjuar Torsten Bohlin om Norrlands överklassproblem. 3.1.1938
SMBD (Svensk Mediedatabas) ( www.smbd.kb.se/torsten bohlin)
Radio: 1939, Minnesprogram: Skolradions läsår inleddes 1935;
1936, Andlig och kroppslig hälsa. Ett radiosamtal om fritiden
Film: 1946, Nordiskt kyrkokonferens på Stora Sundby; 1947, Härnösands stifts 300-årsjubileum; 1949, SM på skidor i Härnösand
Övriga inspelningar: Familjeskivan

D. Avbildningar
1. Galleri med porträtt och foton
Byst till 50-årsdagen. Konstnär: Daddy Bohlin Palmer
Ansiktsbild  på  gravstenen. Konstnär: Daddy Bohlin Palmer
Oljeporträtt i Domkapitlet i Härnösand och i teologiska fakulteten i Uppsala. Konstnär: R. Böttger
Oljeporträtt på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala. Konstnär: Robert Löfgren
Omslagsteckning till Lindblads minnesbok. Konstnär: Gunnar Lindvall
Träskulptur i Alnö kyrka. Konstnär: Marcus Lövblad
Ett urval foton finns i minnesböckerna

E. Om Torsten
Rosenqvist, G.O., Vid Torsten Bohlins jordfästning i Härnösands domkyrka den 2 september 1950. I: Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok, 1950, s 59-62.
Lagerström, Herbert, Torsten Bohlin in memoriam.
I: Från ådalar och fjäll, Härnösands stifts julbok,1950 s 46-55.

Om Torsten Bohlin av 40 författare (red Bo Bengtson och Gunnar Åkerstedt). Lindblads förlag. Innehållsförteckning.
Hjalmar Lindroth: Torsten Bohlin som människa och teolog. I Ny Kyrklig Tidskrift, 1951, s 33-52.
Erik Härdelin: Ett vänbrev om Torsten Bohlin. I Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1951, s 108-118.

Torsten Bohlin. En minnes- och vänbok (red Gert Borgenstierna, Nils Karlström och Gustaf Risberg). Diakonistyrelsens bokförlag. Innehållsförteckning.
Mikael Lindfelt: Teologi och kristen humanism. Ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande. (Diss: Åbo Akademi, 1996)
Thure Stenström, Recension av: Lindfelt, Mikael: Teologi och kristen humanism.
Ingår i: Kyrkohistorisk årsskrift 1997, s. 230-233
Mikael Lindfelt, Sanning som liv: Torsten Bohlins teologi i den svenska filosofins skruvstäd
Ingår i: Finsk tidskrift; 1997
Svein Olaf Thorbjörnsen: Autonomi, teonomi og heteronomi. En analyse av Torsten Bohlins teologiske etikk med vegt på den etiske autonomis betingelser. (Maskinskrift Oslo 1999)  Rec.: Göran Bexell: i Norsk Teologisk Tidsskrift (2000), s 286-288.

Anders Jeffner:Torsten Bohlin som teolog. I Kyrkohistorisk Årsskrift 1991, s 21-27.

Torgny Bohlin: ”Vida havets glädje sprutar ut ur glädjens hav” Torsten Bohlin 1889-1950, i Min far var präst, redigerad av Allan Hofgren, 1965, s 23-36
Torgny Bohlin: Torsten Bohlin – konturer av en teologs identitetsutveckling.
I. Identitetskrisens tillspetsning, i KHÅ (Kyrkohistorisk årsskrift) 1991, s 29-45.
II. Tillika en studie i Ingmar Bergmans “Den goda viljan”, i KHÅ 1992, s 29-53.
Anna Bohlin, f. Sahlin: Torsten Bohlin. Ur Från ådalar och fjäll, Härnösands stifts julbok 1958, s 54-58.
Sven Kjersén: I ridderlig kanp. Om Torsten Bohlins ställning på svensk folkbildningsfront idag. I Kyrka och folkbildning. Studier tillägnade Torsten Bohlin, 1949, s 12-36.

Gunnar Wikmark: Torsten Bohlins brevväxling med Märta Lindqvist (Quelqu´une). En närbild ur svenskt kulturliv. Ur Studier och uppsatser 2, Härnösands stiftshistoriska sällskap 1990, s 36-69
Gunnar Wikmark: Den kristna människouppfattningen enligt Torsten Bohlin, Forum Theologicum – Årsbok för Härnösands stifts teologiska sällskap 1984, s 51-60.

Anna Bohlin d.y: Anteckningar om Anteckningar. (Om Ernst Marks Anteckningar) Föreläsning vid Bohlinska släktmötet 2003.

Kierkegaard’s International Reception: Northern and Western Europe:
Tome I redigerad av Jon Stewart.

Lee C.Barrett: Kierkeagaard as Theologian: A History of Countervailing Interpretations i The Oxford Handbook of Kierkegaard ed. John Lippit and George Pattison.  Second ed. Oxford 2013 by P.K. Moser s. 528-549 (ssk s 532 och 538).