Torsten

Work in progress:

Torsten Bohlin som professor
Torsten Bohlin som biskop
Torsten Bohlin som teolog

A. CV

B. Verkförteckning och några texter
1. Urval av viktigare texter
2. Bibliographia Bohliniana
trycktes i Forum Theologicum – Årsbok för Härnösands Stifts Teologiska
Sällskap 1945, 1949 (Festskrift till Torsten Bohlin på 60-årsdagen) och 1951, sammanställd av Olle Carli. Den är uppdelad enl traditionell biblioteksstruktur och omfattar 900
titlar. Inom varje avdelning upptas titlarna i bokstavsordning.
3. Kompletteringar till den tryckta bibliografin
4. Några texter
Om Fadern,om Modern   
Andra texter 
5. Kompositioner

C. Av och till Torsten
1. Arkiv
Härnösands landsarkiv (där Domkapitlets arkiv förvaras, bl a förteckning över de 5 300 bidragsgivarna till insamlingen till 60-årsdagen)
Carolina (UUB)
I familjens ägo
Brev från Torsten i andras arkiv
SRs arkiv.
Min andliga självbiografi
Äktenskapet och det moderna samhällslivet. Diskussion. 24.5.1934
Hampnäs folkhögskolas 25-årsjubileum. 28.7.1935
Om Alma Cederlunds diktsamling Höst. 10.9.1935
Norrland i stöpsleven. Ludvig Nordström intervjuar Torsten Bohlin om Norrlands överklassproblem. 3.1.1938
SMBD (Svensk Mediedatabas) ( www.smbd.kb.se/torsten bohlin)
Radio: 1939, Minnesprogram: Skolradions läsår inleddes 1935;
1936, Andlig och kroppslig hälsa. Ett radiosamtal om fritiden
Film: 1946, Nordiskt kyrkokonferens på Stora Sundby; 1947, Härnösands stifts 300-årsjubileum; 1949, SM på skidor i Härnösand
Övriga inspelningar: Familjeskivan

D. Avbildningar
1. Galleri med porträtt och foton
Byst till 50-årsdagen. Konstnär: Daddy Bohlin Palmer
Ansiktsbild  på  gravstenen. Konstnär: Daddy Bohlin Palmer
Oljeporträtt i Domkapitlet i Härnösand och i teologiska fakulteten i Uppsala. Konstnär: R. Böttger
Oljeporträtt på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala. Konstnär: Robert Löfgren
Omslagsteckning till Lindblads minnesbok. Konstnär: Gunnar Lindvall
Träskulptur i Alnö kyrka. Konstnär: Marcus Lövblad
Ett urval foton finns i minnesböckerna

E. Om Torsten
Rosenqvist, G.O., Vid Torsten Bohlins jordfästning i Härnösands domkyrka den 2 september 1950. I: Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok, 1950, s 59-62.
Lagerström, Herbert, Torsten Bohlin in memoriam.
I: Från ådalar och fjäll, Härnösands stifts julbok,1950 s 46-55.

Om Torsten Bohlin av 40 författare (red Bo Bengtson och Gunnar Åkerstedt). Lindblads förlag. Innehållsförteckning.
Hjalmar Lindroth: Torsten Bohlin som människa och teolog. I Ny Kyrklig Tidskrift, 1951, s 33-52.
Erik Härdelin: Ett vänbrev om Torsten Bohlin. I Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1951, s 108-118.

B. En minnes- och vänbok (red Gert Borgenstierna, Nils Karlström och Gustaf Risberg). Diakonistyrelsens bokförlag. Innehållsförteckning.
Mikael Lindfelt: Teologi och kristen humanism. Ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande. (Diss: Åbo Akademi, 1996)
Thure Stenström, Recension av: Lindfelt, Mikael: Teologi och kristen humanism.
Ingår i: Kyrkohistorisk årsskrift 1997, s. 230-233
Mikael Lindfelt, Sanning som liv: Torsten Bohlins teologi i den svenska filosofins skruvstäd
Ingår i: Finsk tidskrift; 1997
Svein Olaf Thorbjörnsen: Autonomi, teonomi og heteronomi. En analyse av Torsten Bohlins teologiske etikk med vegt på den etiske autonomis betingelser. (Maskinskrift Oslo 1999)  Rec.: Göran Bexell: i Norsk Teologisk Tidsskrift (2000), s 286-288.

Anders Jeffner:Torsten Bohlin som teolog. I Kyrkohistorisk Årsskrift 1991, s 21-27.

Torgny Bohlin: ”Vida havets glädje sprutar ut ur glädjens hav” Torsten Bohlin 1889-1950, i Min far var präst, redigerad av Allan Hofgren, 1965, s 23-36
Torgny Bohlin: Torsten Bohlin – konturer av en teologs identitetsutveckling.
I. Identitetskrisens tillspetsning, i KHÅ (Kyrkohistorisk årsskrift) 1991, s 29-45.
II. Tillika en studie i Ingmar Bergmans “Den goda viljan”, i KHÅ 1992, s 29-53.
Anna Bohlin, f. Sahlin: Torsten Bohlin. Ur Från ådalar och fjäll, Härnösands stifts julbok 1958, s 54-58.
Sven Kjersén: I ridderlig kanp. Om Torsten Bohlins ställning på svensk folkbildningsfront idag. I Kyrka och folkbildning. Studier tillägnade Torsten Bohlin, 1949, s 12-36.

Gunnar Wikmark: Torsten Bohlins brevväxling med Märta Lindqvist (Quelqu´une). En närbild ur svenskt kulturliv. Ur Studier och uppsatser 2, Härnösands stiftshistoriska sällskap 1990, s 36-69
Gunnar Wikmark: Den kristna människouppfattningen enligt Torsten Bohlin, Forum Theologicum – Årsbok för Härnösands stifts teologiska sällskap 1984, s 51-60.

Anna Bohlin d.y: Anteckningar om Anteckningar. (Om Ernst Marks Anteckningar) Föreläsning vid Bohlinska släktmötet 2003.

Kierkegaard’s International Reception: Northern and Western Europe:
Tome I redigerad av Jon Stewart.

Lee C.Barrett: Kierkeagaard as Theologian: A History of Countervailing Interpretations i The Oxford Handbook of Kierkegaard ed. John Lippit and George Pattison.  Second ed. Oxford 2013 by P.K. Moser s. 528-549 (ssk s 532 och 538).